Ἀρχεῖον Δελτίου «Τὸ Μικρὸν Ποίμνιον» (pdf)

  1. Δελτίον 1 (01/04/2020)
  2. Δελτίον 2 (07/04/2020)
  3. Δελτίον 3 (13/04/2020)
  4. Δελτίον 4 (20/04/2020)
  5. Δελτίον 5 (03/05/2020)
  6. Δελτίον 6 (15/05/2020)